Các dự án của FISTD

FISTD đã tham gia giám sát thi công cho các dự án tiêu biểu như sau:

- Dự án: Trung tâm dữ liệu quản lý tần số - Cục Tần số Vô tuyến điện.

+ Tổng mức đầu tư: 40 tỷ

+ Địa điểm xây dựng: Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Image result for Data Center

Bộ KHĐT trả lời về việc cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Toàn dự định thành lập Công ty TNHH, trong đó có ngành nghề kinh doanh tư vấn đấu thầu. Ông Toàn đã nộp hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư nhưng Sở có ý kiến đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải có Chứng chỉ hành về đấu thầu mới được đăng ký ngành nghề trên.