Articles

THẨM ĐỊNH GIÁ

Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định và Đầu tư công nghệ Gia Lộc cung cấp dịch vụ rộng, giá trị lớn, công nghệ cao, thuộc mọi lĩnh vực thuộc các nguồn vốn khác nhau (Tài chính công; WB; ODA...) gồm:

   - Thẩm định giá Máy móc thiết bị

Tư vấn lập dự án đầu tư.

Các dịch vụ tư vấn đấu thầu cho các lĩnh vực: Xây dựng: Dân dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật; Mua sắm thiết bị: Công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, Y tế, giáo dục, dạy nghề, điện- điện tử - cơ điện được FISTD cung cấp bao gồm:

- Tư vấn lập HSMT (HSYC).

- Tư vấn đánh giá HSDT (HSĐX).

- Tư vấn thẩm định HSMT (HSYC).

- Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tư vấn giải quyết tình huống trong đấu thầu.

Tư vấn thiết kế kỹ thuật và lập tổng dự toán

Tư vấn quản lý dự án là một trong những dịch vụ được Công ty Tư vấn Thẩm định và Đầu tư Công nghệ Gia lộc trú trọng và khai thác, bởi quản lý dự án là nghệ thuật điều khiển và phối hợp giữa các nguồn nhân lực và vật tư xuyên suốt dự án. Bằng cách kết nối các bộ phận với nhau và sử dụng các phương pháp quản lý hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu về nội dung công việc, chi phí, tiến độ và chất lượng của dự án do Chủ Đầu tư đề ra. Các dịch vụ mà Gia Lộc cung cấp gồm:

THẨM TRA DỰ TOÁN

Khi thực hiện dịch vụ tư vấn lập và đánh giá dự án đầu tư, FISTD tiến hành xem xét đầy đủ các yếu tố cần và đủ để đảm bảo tính khả thi của dự án giai đoạn triển khai và vận hành, phân tích các rủi ro và đưa ra giải pháp phòng ngừa, giúp khách hàng có được bức tranh tổng thể và chi tiết nhất về dự án đầu tư để có quyết định đầu tư đúng đắn và hiệu quả. Kết quả của quá trình tư vấn lập và đánh giá dự án đầu tư cũng sẽ hỗ trợ hiệu quả cho chủ đầu tư trong quá trình thu hút, huy động vốn đầu tư. Nội dung của thủ tục lập dự án đầu tư, bao gồm: