• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 745.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/gialoc/public_html/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

Nghị định về bán đấu giá tài sản - Chương VI

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 55. Quy định chuyển tiếp

1. Các Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị định này.

Doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản muốn thực hiện bán đấu giá các loại tài sản được quy định tại khoản 2, khoản 3  Điều 1 của Nghị định này thì phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị định này. 

2. Tổ chức phát triển quỹ đất được thành lập theo quy định của pháp luật về đất đai khi tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất phải ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp quy định tại Điều 14 Nghị định này để thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Thẻ đấu giá viên đã được cấp theo quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP có giá trị pháp lý như Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Điều 56. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7  năm 2010 và thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

2. Các quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản, hướng dẫn bán đấu giá tài sản tại các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành:

a) Điểm d, đ khoản 2 Điều 44 Nghị định số 159/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

b) Khoản 4 Điều 62 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

c) Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và bỏ quy định về Hội đồng đấu giá tại khoản 1 Điều 12 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

3. Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “hủy kết quả bán đấu giá tài sản” đối với các hành vi vi phạm hành chính “không thực hiện quy định về việc niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản” quy định tại  điểm a khoản 1 Điều 29 Nghị định số 60/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

4. Các quy định khác có liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản trái với quy định của Nghị định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 57. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

      

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, PL (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng   

Hiện thuộc tính văn bản

 

Số văn bản 17
Ký hiệu 2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/03/2010
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Về bán đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

  Tệp đính kèm

ND17CP.DOC

Theo chinhphu.vn