THẨM ĐỊNH GIÁ

Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định và Đầu tư công nghệ Gia Lộc cung cấp dịch vụ rộng, giá trị lớn, công nghệ cao, thuộc mọi lĩnh vực thuộc các nguồn vốn khác nhau (Tài chính công; WB; ODA...) gồm:

   - Thẩm định giá Máy móc thiết bị

   - Thẩm định giá Dự toán

   - Thẩm định giá Bất động sản

   - Thẩm định giá tài sản Vô hình

   - Thẩm định giá Dự án đầu tư

   - Thẩm định giá Doanh nghiệp