Tuyển dụng

Tuyển kỹ sư tư vấn dự án CNTT (Fultime hoặc Partime)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện tư vấn các giải pháp hạ tầng CNTT: Server, Storage, Network...

- Xây dựng giải pháp kỹ thuật, cấu hình kỹ thuật của thiết bị theo yêu cầu của dự án

- Xây dựng tài liệu tư vấn dự án theo qui định của nhà nước (Xây dựng BCNCKT, TKTC…)

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật các giải pháp CNTT

QUYỀN LỢI

- Chế độ BHXH, y tế, thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

- Lương thỏa thuận (>14 triệu đồng / tháng); thưởng theo hiệu quả công việc

- Có cơ hội phát triển vào vị trí quản lý lĩnh vực CNTT của Công ty.

Tuyển nhân viên khinh doanh CNTT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện tìm kiếm, chăm sóc khách hàng

- Nắm bắt nhu cầu, xây dựng dự án, ký hợp đồng

- Hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh lý, thanh quyết toán

QUYỀN LỢI

- Chế độ BHXH, y tế, thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

- Lương >7 triệu đồng/tháng; thưởng theo doanh số

- Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

YÊU CẦU

- Hiểu biết về thị trường CNTT

- Có kinh nghiệm kinh doanh dự án CNTT

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thông dụng (Microsoft Office, Excel…)

Tuyển chuyên viên tư vấn đấu thầu, quản lý dự án

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện công tác về đấu thầu: Lập HSMT, đánh giá Hồ sơ dự thầu, hoàn thiện hồ sơ dự thầu

- Thực hiện các công việc quản lý dự án, gói thầu

- Hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh lý, thanh quyết toán

QUYỀN LỢI

- Chế độ BHXH, y tế, thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

- Lương thỏa thuận (>8 triệu đồng / tháng); thưởng theo hiệu quả công việc

- Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

YÊU CẦU

- Tốt nghiệp Đại học khối ngành kinh tế, luật...

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tham gia dự án